Τόμ. 10, Αρ. 36 (1981)

Ο Γοργίας και η σοφιστική

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 36]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι λόγοι του Γοργία
Παύλος Καλλιγάς
PDF
σελ. 275-317
The interpretation of Gorgias’ treatise: περί του μη όντος ή περί φύσεως
G. B. Kerferd
PDF
σελ. 319-327
Η ερμηνεία της πραγματείας του Γοργία: περί του μη όντος ή περί φύσεως
G. B. Kerferd, Πατέλλη Ιόλη (μτφρ.)
PDF
σελ. 329-338
Η πιθανολόγηση ως μέθοδος απόδειξης στον Γοργία
Γιάννης Αναστασίου
PDF
σελ. 339-354
Die wahrseinlichkeitsargumentation als beweismethode bei Gorgias
Jannis Anastassiou
PDF
σελ. 355-371
Η θέση της σοφιστικής στη διαλεκτική του Αριστοτέλη. Παρατηρήσεις στα Τοπικά και στους Σοφιστικούς Ελέγχους
Παντελής Μπασάκος
PDF
σελ. 373-387
La place de la sophistique dans la dialectique d’Aristote. Remarques sur les Topiques et les Refutations Sophistiques
Pantelis Basakos
PDF
σελ. 389-403
Βιβλιοκρισίες - Κριτικές αναλύσεις: Adam Schaff: γλώσσα και γνώση
Παντελής Νικολακόπουλος
PDF
σελ. 405-420
Φιλοσοφικά περιοδικά
Κώστας Κούτρας
PDF
σελ. 421-431
[Περιεχόμενα Τεύχους 36]
PDF
χωρίς σελ/μηση