Τόμ. 11, Αρ. 38 (1985)

Επιστήμη και φιλοσοφία στον Paul Feyerabend

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 38]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 38]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αυτοπροσωπογραφία
Paul K. Feyerabend, Γκουνταρούλης Γιώργος (μτφρ.)
PDF
σελ. 117-139
Υπεράσπιση του πλουραλιστικού ρεαλισμού
Γιώργος Γκουνταρούλης
PDF
σελ. 141-152
P. Feyerabend: από την κριτική των μεθοδολογιών στην κριτική της σύγχρονης επιστήμης
Βασίλης Κάλφας
PDF
σελ. 153-167
Ρεαλισμός και μεθοδολογικός πλουραλισμός
Άρης Κουτούγκος
PDF
σελ. 169-180
Μερικές σκέψεις για τις «φυσικές ερμηνείες» του Feyerabend
Γαβρόγλου, Κώστας
PDF
σελ. 181-191
Επιστήμη και πολιτική: σημειώσεις στο έργο του Feyerabend
Γρηγόρης Ανανιάδης
PDF
σελ. 193-210
Η μεθοδολογία του κ. Feyerabend
Παντελής Νικολακόπουλος
PDF
σελ. 211-227
Επιστήμη και δημοκρατία: σκέψεις πάνω στη φιλοσοφία του Feyerabend
Περικλής Σ. Βαλλιάνος
PDF
σελ. 229-249
Προλεγόμενα στην ελληνική ανάγνωση του Ενάντια στη Μέθοδο
Αριστείδης Μπαλτάς
PDF
σελ. 251-273
[Ανακοίνωση]
Κ.Φ.Ε.
PDF
χωρίς σελ/μηση