Τόμ. 11, Αρ. 2 (1993)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κανονιστικότητα, σχετικισμός και μετριασμός στην πολιτική φιλοσοφία της νεωτερικότητας
Κοσμάς Ψυχοπαίδης
PDF
σελ. 81-126
Αιτιακή και ιστορική εξήγηση: γύρω από τη συστηματική του τελεολογικού σχηματισμού εννοιών στην αναλυτική και στη διαλεκτική-ερμηνευτική φιλοσοφία
Manfred Riedel, Ρουστοπάνη - Σούρλα Βάσω (μτφρ.)
PDF
σελ. 127-152
Η μαρξική θεωρία της αξίας
Isaak Illich Rubin, Γράβαρης Διονύσης (μτφρ.)
PDF
σελ. 153-182
Το χρήμα στις θεωρίες του Marx και του Freud
Wolfgang Harsch, Κορδέλα Κιαρίνα (μτφρ.)
PDF
σελ. 183-211
Βιβλιοκρισία
Σταυρούλα Τσινόρεμα
PDF
σελ. 213-218