Τόμ. 12, Αρ. 2 (1994)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 2]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Επιστήμη, ισχύς και απόφαση
Παναγιώτης Κονδύλης
PDF
σελ. 157-179
Ποίηση, μύθος, επιστήμη
Φ. Μάρκου, W. Balzer, Νασούλη Βικτωρία (μτφρ.)
PDF
σελ. 181-202
Έργο και κείμενο
Gregory Currie, Παγωνδιώτης Κωνσταντίνος (μτφρ.)
PDF
σελ. 203-223
Συγκειμενικότητα και υπερσυγκειμενικότητα: παραλλαγές ενός θέματος στους Wittgenstein, Schapp και Bateson
Hans Rudi Fischer, Fritz B. Simon, Νασούλη Βικτωρία (μτφρ.)
PDF
σελ. 225-247