Τόμ. 13, Αρ. 1 (1994)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 1]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 1]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αποβλεπτικότητα και σημασία: κριτική εισαγωγή σε μιάν αμφισημία των «Λογικών Ερευνών» του E. Husserl
Γιώργος Ξηροπαΐδης
PDF
σελ. 5-36
Το εξαφανιζόμενο «Εμείς»
Jonathan Lear, Barry Stroud, Τσιγκάνου Φοίβη (μτφρ.)
PDF
σελ. 37-77
Αρετή και λόγος
John McDowell, Μάλλιου Αθανασία (μτφρ.)
PDF
σελ. 79-103