Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρουστοπάνη - Σούρλα Βάσω (μτφρ.),

  • Τόμ. 11, Αρ. 2 (1993) - Περιεχόμενα
    Αιτιακή και ιστορική εξήγηση: γύρω από τη συστηματική του τελεολογικού σχηματισμού εννοιών στην αναλυτική και στη διαλεκτική-ερμηνευτική φιλοσοφία
    Λεπτομέρειες  PDF