Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση;
Συνδεθείτε

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Οι παρακάτω οδηγίες προς τους συγγραφείς αφορούν σε υποβολές για την έντυπη έκδοση.

Γλώσσα του Περιοδικού είναι αποκλειστικά και μόνο η νέα ελληνική. Όλα τα άρθρα είναι πρωτότυπα. Τα δημοσιευόμενα ξένα άρθρα μεταφράζονται στη νέα ελληνική από μεταφραστές με ειδική επίδοση. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να αποφεύγουν τη χρήση αυστηρά εξειδικευμένων συμβολικών γλωσσών. Την ευθύνη της γλωσσικής μορφής και του περιεχομένου των κειμένων έχουν αποκλειστικά και μόνο οι συγγραφείς. Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να επιφέρει αυτεπάγγελτα ορισμένες τροποποιήσεις στο κείμενο, προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί προς τους τυπικούς όρους που σχετίζονται με την όλη εμφάνιση του Περιοδικού (λ.χ. με την ομοιομορφία στην καταχώριση της βιβλιογραφίας κτλ.).

 

Οι συγγραφείς αποστέλλουν τις συνεργασίες τους προς τη Διεύθυνση του Περιοδικού, προκειμένου περί άρθρων που δημοσιεύονται ως μελέτες σε δύο δακτυλογραφημένα  αντίτυπα, Στο ένα αντίτυπο δεν πρέπει να υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που αναφέρονται στο συγγραφέα, ενώ στο άλλο αντίτυπο πρέπει να υπάρχουν πλήρη στοιχεία (ὀνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα και e-mail) Τα προς δημοσίευση άρθρα ως μελέτες συνοδεύονται από Περίληψη 1-2 σελίδων κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα και υποβάλλονται ανωνύμως για κρίση από ειδικούς (peer review). Εάν εγκριθούν, τότε αποστέλλονται σε έντυπη(hard copy) και  ηλεκτρονική μορφή ως Word και PDF  αρχεία στη Διεύθυνση του Περιοδικού (info@e-f-e.gr). Οι συγγραφείς πρέπει να κρατούν  αντίγραφο για τον τυχόν  έλεγχο των τυπογραφικών δοκιμίων. Οι Σημειώσεις και οι παραπομπές στο κείμενο δηλώνονται με συνεχή αρίθμηση και  δακτυλογραφούνται σε διπλό  διάστιχο σε χωριστές σελίδες, που η αρίθμησή τους αποτελεί συνέχεια εκείνης των σελίδων του κειμένου. Οι τίτλοι βιβλίων και Περιοδικών γράφονται με  πλάγια στοιχεία,.

Βιβλία ή άλλα έντυπα αποστελλόμενα στο περιοδικό για βιβλιοκρισία ή παρουσίαση στέλλονται σε δύο αντίτυπα. Τα αποστελλόμενα στο Περιοδικό κάθε λογής φιλοσοφικού περιεχομένου έντυπα αναγγέλλονται υποχρεωτικά στη στήλη των βιβλίων που έλαβε η ΕΦΕ και σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται.

 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

To copyright των άρθρων και των κάθε λογής δημοσιευμάτων της έντυπης έκδοσης του περιοδικού ανήκει στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση που έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα να αναδημοσιεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο να επανεκδίδει ορισμένα ή όλα τα άρθρα που έχουν ήδη καταχωριστεί στα τεύχη της. Οι συγγραφείς άρθρων έχουν το δικαίωμα να αναδημοσιεύουν τα κείμενα τους κατόπιν αδείας της Εταιρείας. Κάθε αναδημοσίευση ή φωτοτυπική αναπαραγωγή χωρίς άδεια της Εταιρείας απαγορεύεται.

Η διάθεση και η ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στο ψηφιοποιημένο περιεχόμενο του περιοδικού το οποίο φιλοξενείται στην πλατφόρμα της Πασιθέης.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.