Τόμ. 11, Αρ. 31 (1994)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα
 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την ηδονή: Ο Αριστοτέλης κατά τον G. Ryle
Γεώργιος Μανωλίδης
3-6
Τέλος της πολιτικής; Προβλήματα σύγχρονης πολιτικής συνείδησης
Τάσος Μπουγάς
7-29
Η φιλοσοφία του ολισμού
Αιμίλιος Μπουρατίνος
30-45
Ακριβής επιστήμη και απόδειξη κατά τον Αριστοτέλη
Νικόλαος Χρόνης
46-57

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Θ. Πελεγρίνη, Μάγοι της φιλοσοφίας
Στυλιανή Οικονόμου
58-65
Νικόλαος Μαυροκορδάτος, Φιλοθέου Πάρεργα-Les loisers de Philothee
Παρασκευή Τσιώρη
66-71

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

"Κοσμοχώρος και Φιλοσοφία", Δελφοί, 22-25 Οκτωβρίου 1993
Ιωάννης Λυριτζής
72-73
"Ελληνική φιλοσοφία και Ευρώπη" ( Αθήνα, Ημερίδα, 20/11/1993 )
Ιωάννης Καλογεράκος
73-75
"Η φιλοσοφία στα Γιάννινα. 250 χρόνια από την έλευση του Ευγενίου Βούλγαρη στην πόλη μας"
Κώστας Πέτσιος
75-76
Έκτο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας
- -
77
Έκτο Εβδομαδιαίο Δίμηνο Σεμινάριο Φιλοσοφίας
- -
78-79
Έκτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας ( Ιερισσός, 19-26 Αυγούστου 1994 )
- -
80-81
Έβδομο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας ( Πάτμος 20-30 Αυγούστου 1995 )
- -
82-88
Ανακοινώσεις-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις
- -
88-94

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δελτίο ελληνικής φιλοσοφικής βιβλιογραφίας
 
95-98
Βιβλία που έλαβε η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση
 
99-100