Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Αγγελική Γιαννοπούλου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: agianop@upatras.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Αγγελική Γιαννοπούλου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: agianop@upatras.gr