Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική - Τελική αναφορά υλοποίησης

Αγγελική Ράλλη

Abstract

To παρόν κείμενο αποτελεί την τελική αναφορά υλοποίησης του προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (ΜΟRILΑΝ)» (Αριστεία Ι/643) για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί κατά την διάρκειά του. Στην παρούσα αναφορά, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ενότητες εργασίας, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στην αρχική πρόταση υποβολής και η οποία ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο, και αναλύονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί για την υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση των παραδοτέων. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί, αλλά γίνεται και αναλυτική περιγραφή της συμβολής του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα. Σε κάθε ενότητα εργασίας και στο τέλος της παρούσας αναφοράς περιγράφονται αναλυτικά τα προϊόντα και τα παραδοτέα που έχουν προκύψει.

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/pwpl.v4i0.2294

View Counter: Abstract | 212 | times, and PDF | 174 | timesPWPL | ISSN: 1792-0949 | © Copyright 2010-2024, Linguistics DivisionDepartment of Philology, University of Patras

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras