Vol 4 (2015)

Πρόγραμμα Αριστεία: Γλωσσική Επαφή & Μορφολογική Ποικιλία


Cover Page

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.