Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας μορφολογικής βάσης δεδομένων: Η βάση MORILAN

Χάρης Τσιμπούρης, Μάριος Ανδρέου, Νίκος Κουτσούκος

Abstract

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η βάση δεδομένων MORILAN, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική». Η συγκεκριμένη βάση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρώτο στόχο να αποθηκευτεί και να ταξινομηθεί το διαλεκτικό υλικό που συλλέχθηκε κατά την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος, αλλά και με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί μία σύγχρονη βάση δεδομένων για τη μελέτη και εκπόνηση άλλων προγραμμάτων που σχετίζονται με τις νεοελληνικές διαλέκτους και τη μορφολογία.

Keywords

βάσεις δεδομένων; εργαλεία ανοικτού κώδικα; Νεοελληνικές διάλεκτοι; μορφολογική επισημείωση

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/pwpl.v4i0.2295

View Counter: Abstract | 199 | times, and PDF | 86 | timesPWPL | ISSN: 1792-0949 | © Copyright 2010-2024, Linguistics DivisionDepartment of Philology, University of Patras

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras