Γλωσσική αλλαγή: δάνεια ουσιαστικά στην Επτανησιακή και την Grecanico

Βασιλική Μακρή

Abstract

Το άρθρο πραγματεύεται την ομοιομορφία που παρατηρείται κατά την ενσωμάτωση δάνειων ουσιαστικών, αντλώντας δεδομένα από δύο διαλεκτικά συστήματα της ελληνικής που έχουν επηρεαστεί από γλωσσική επαφή, δηλαδή τη Grecanico (Griko και Bovese που ομιλούνται στη Νότια Ιταλία) και τα Επτανησιακά (που ομιλούνται στα Ιόνια Νησιά), τα οποία έχουν δεχτεί την επίδραση τοπικών ρομανοϊταλικών ποικιλιών και της Βενετσιάνικης αντίστοιχα, καθώς επίσης και της Ιταλικής. Αποδεικνύεται ότι τα συστήματα στόχοι επιδεικνύουν μια ομοειδή συμπεριφορά κατά την άμεση εισαγωγή δάνειων ουσιαστικών. Υποστηρίζεται ότι γραμματικοί παράγοντες (σημασιολογικοί, μορφολογικοί και φωνολογικοί) συντονισμένα υπαγορεύουν την εκχώρηση γένους στα ρομανοϊταλικά δάνεια των δύο εξεταζόμενων διαλέκτων. Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η άμεση εισαγωγή ονομάτων από τη Ρομανοϊταλική εξαρτάται από την ενδογλωσσική ιδιότητα του συστήματος στόχου να βασίζεται στο θέμα. Συνολικά, διαφαίνεται ότι ο δανεισμός ουσιαστικών διαφωτίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία εκχώρησης γένους και προσαρμογής δάνειων ουσιαστικών στη γλώσσα στόχο.

Keywords

Επτανησιακά; Grecanico; προσαρμογή ουσιαστικών; άμεση εισαγωγή; εκχώρηση γένους; γλωσσική επαφή

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/pwpl.v4i0.2298

View Counter: Abstract | 354 | times, and PDF | 269 | timesPWPL | ISSN: 1792-0949 | © Copyright 2010-2024, Linguistics DivisionDepartment of Philology, University of Patras

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras